MAGNUS auto dual retort vævsprocessor udfører separate funktioner i hvert kammer: et kammer tager sig af fiksering, dehydrering og klaring, mens det andet kammer udfører paraffininfiltrering. Paraffin pumpes aldrig ind og ud af paraffinkammeret.

Indbygget reagenskvalitetssensor og ekstra paraffinreservoir, der tillader en automatisk paraffinfyldning i kørslen. Mindre plads til lagring af reagenser.

I løbet af dagen kører MAGNUS hastebiopsier i korte, fuldautomatiske, kontinuerlige loadings processer.

I løbet af natten kører MAGNUS som en avanceret, resistent opvarmet processor (konventionel). Det giver også brugeren mulighed for at indstille fikseringstid for at opfylde alle CAP/ASCO-retningslinjer til vurdering af HER-2, ER og PgR test.

Afledte fordele

 • Lean workflow
  • MAGNUS’ robotarm forbedrer antallet af kassetter, som bliver præpareret i løbet af et døgn takket være den automatiske overførsel af kassetter fra reagenskammeret til paraffinkammeret. Når racket flyttes til det andet kammer, kan et nyt rack loades i det første kammer, og et nyt program kan startes.
 • Reagens besparelser
  • MAGNUS vævsprocessor bruger kun 100% alkohol, hvilket resulterer i et betydeligt lavere forbrug af reagenser generelt. Med MAGNUS holder paraffinen i over en måned, da klaringsreagenset (Isopropanol) koges ud i imprægneringstrinnet.
 • Robot-arm til automatisk dual mode
  • At køre i dobbelt tilstand betyder, at der ikke pumpes paraffin ind og ud af proceskammeret, hvorved der aldrig kræves en rengøringscyklus efter en kørsel.
 • Fuld compliance
  • MAGNUS kan også foretage resistensopvarmning (konventionel præparation) og kan derved præparere f.eks. brystvæv til vurdering af HER-2 i fuld overensstemmelse med CAP/ASCO-retningslinjerne og FDA HER-2-godkendt test i overensstemmelse med opvarmningstilstand, temperaturer og reagenstyper.
 • Tidsbesparelser
  • MAGNUS muliggør direkte overførsel af reagenser fra kommercielle 5L leverandørflasker til reagenskammeret. Derfor er der ingen nedetid ved påfyldning af tanke som normalt kræves af konventionelle vævsprocessorer.
 • Ekstra paraffinkammer
  • Med det ekstra paraffinkammer undgås uønskede forsinkelser på grund af paraffinmangel. Paraffinkammeret fyldes automatisk mellem kørsler.
 • Arbejdsmiljø
  • MAGNUS er et helt lukket system med et dobbelt udsugningssystem ved åbning af låg til kamrene. Reagensskuffen er ligeledes udstyret med et effektivt ventilations-/udsugningssystem.
 • Fejlfri udskiftning af reagens
  • Reagensudskiftningen er fejlfri takket være et stregkodesystem. Når et reagens skal udskiftes, bruger operatøren stregkodesystemet ved at scanne både flasken og positionen for at sikre korrekt placering i skuffen.
 • Reagenskvalitet
  • En meget følsom ultrasonisk reagenssensor registrerer den rigtige opløsning og dens renhed under en kørsel. Denne sensor giver fuld prøvesikkerhed ved at detektere alkoholbaserede reagenser, som er udløbet eller kontamineret med vand. Hvis sensoren registrerer en fejl, så bruges det pågældende reagens ikke under kørslen.

Den hurtigste processor på markedet til alle typer væv (små, store, fedt)

Vævstykkelse
Fuld kørsel præparationstid*
Loading af nyt rack hver
Små biopsier** 55 m 40 m
1 mm 1t 40m 1t 20m
3 mm 3t 2t
5 mm 5t 50m 3t 45m

* Alle tider inkluderer fiksering og reagenspumping ind/ud. Protokoller kan vare et par minutter mere, hvis de loades med fuld kapacitet. Batch op til 210 prøver med 5 liter reagensbeholdere. **f.eks. små biopsier som endoskopiske.

Forskellige racks

 • 210 kassetter standardstørrelse (organiseret)
 • 300 kassetter standardstørrelse (uorganiseret)
 • 24 Super Mega kassetter
 • 40 Super Mega Slim kassetter
 • 45 Synergy kassetter
 • 8 Auto-Tek magasiner (sv.t. 160 standard kassetter)

Relaterede produkter

Forbrugsartikler – optionel

 • Paraffin
 • JFC-reagens
 • MileONE og MileTWO reagenser
 • Synergy kit

Kontaktperson:

Merete Wolder

Produktspecialist Cytologi
merete.wolder@axlab.dk

Amalie Onink

Kontaktperson:

Amalie Onink

Application Manager 
amalie.onink@axlab.dk