FlashFREEZE introducerer en ny teknik til nedfrysning af materiale til biobanking, der dels sikrer en høj standardiseret kvalitet i indfrysningen, men også gør det muligt at forbedre arbejdsmiljøet ved at fjerne de gængse indfrysningsreagenser fra laboratoriet.

I FlashFREEZE nedfryses vævet i Novec™ 7000 eller 99% denatureret ethanol ved -80°C, 1-2 min. indfrysning afhængig af metode. Vævet kan både indfryses direkte eller indirekte i cryorør med en volumen op til 50 ml. Velegnet til frysning af 24/48/96 brøndplader eller tilfældige biologiske prøver.

Køling foregår efter Sterlingprincippet, og har defrostprogram. Et HEPA-filter er påmonteret udgangssiden af pumpen, og instrumentet er påmonteret en opsamlingsbeholder for kondensvand.

Novec™ 7000 anvendes som indfrysningsmedie som standard. Novec™ 7000 er ikke giftigt, ikke letantændelig eller let fordampeligt, ikke ætsende, har lavt GWP og samtidig har produktet et frysepunkt på -120°C. Andre medier kan anvendes.

Fordele

  • Nem og enkel teknik.
  • Standardiserede indfrysninger af høj kvalitet.
  • Ingen farlige reagenser i laboratoriet (flydende nitrogen, isopentan og tøris)
  • Opbevaringsstation i instrumentet til indfrosset materiale til nedfrosne rør og præparater.
  • Nem transport af prøver til fryser.
Amalie Onink

Kontaktperson:

Amalie Onink

Produktspecialist histologi
amalie.onink@axlab.dk

Kontaktperson:

Ina Lund

Business Development Manager
ina.lund@axlab.dk