FlashFREEZE introducerer en ny teknik til nedfrysning af materiale til biobanking, der dels sikrer en høj standardiseret kvalitet i indfrysningen, men også gør det muligt at forbedre arbejdsmiljøet ved at fjerne de gængse indfrysningsreagenser fra laboratoriet.

I FlashFREEZE nedfryses vævet i Novec™ 7000 eller 99% denatureret ethanol ved -80°C, 1-2 min. indfrysning afhængig af metode. Vævet kan både indfryses direkte eller indirekte i cryorør med en volumen op til 50 ml. Velegnet til frysning af 24/48/96 brøndplader eller tilfældige biologiske prøver.

Køling foregår efter Sterlingprincippet, og har defrostprogram. Et HEPA-filter er påmonteret udgangssiden af pumpen, og instrumentet er påmonteret en opsamlingsbeholder for kondensvand.

Novec™ 7000 anvendes som indfrysningsmedie som standard. Novec™ 7000 er ikke giftigt, ikke letantændelig eller let fordampeligt, ikke ætsende, har lavt GWP og samtidig har produktet et frysepunkt på -120°C. Andre medier kan anvendes.

Fordele

  • Nem og enkel teknik.
  • Standardiserede indfrysninger af høj kvalitet.
  • Ingen farlige reagenser i laboratoriet (flydende nitrogen, isopentan og tøris)
  • Opbevaringsstation i instrumentet til indfrosset materiale til nedfrosne rør og præparater.
  • Nem transport af prøver til fryser.
For at se vores videoer skal du sige ja til, at vi må lægge en cookie hos dig. Det gør du ved at klikke her: Acceptér cookies.

Kontaktperson:

Amalie Onink

Produktspecialist histologi
amalie.onink@axlab.dk

Kontaktperson:

Ina Lund

Produktspecialist histologi
ina.lund@axlab.dk