I 9 ud af 10 tilfælde falder snakken hurtigt på scanning – selve processen med at tage et digitalt billede af en vævsprøve, så klinikere kan betragte den på en skærm, zoome ind, fjerndiagnosticere, sende til andre for at få en second opinion og arkivere nemt på en harddisk. Alt sammen uhyre vigtigt, men alligevel kun en del af fremtidens digitale patologi.

Det handler om data og kvalitet

For os starter den digitale patologi, så snart væv eller celler er taget fra en patient, og prøven skal ud på den lange rejse gennem præanalysens mange faser. Når den digitale teknologi er fuldt implementeret – fra operationsstue til arkivering – vil alle de vigtige data følge prøven fra først til sidst.

Vi vil undervejs ikke blot vide alt relevant om patienten, men også hvordan prøven er transporteret, samt hvor længe og ved hvilken temperatur. Også om den har været i formalin eller ej. Vi vil kende hver en detalje i forbindelse med udskæring, fiksering samt præparering. Hvilke reagenser der er benyttet undervejs, hvilke farvninger, og hvilke afvigelser der evt. har været fra standardproceduren.

Alt sammen som en naturlig del af processen, hvor hver eneste digitale maskine i kæden bidrager med væsentlig information til det samlede billede. Kun med den viden i hånden kan man optimere samtlige dele af arbejdsgangen og sikre den højest mulige kvalitet af det færdige materiale.

Det bedste udgangspunkt for en korrekt diagnose

Når klinikeren sidder ved skærmen og kigger på den højt opløselige scanning, ved hun eller han derfor, at dette væv eller disse celler er præpareret 100 % korrekt og ifølge enhver tænkelig protokol. Så nu er det kun diagnosen, det handler om. Og den har de bedste muligheder for at blive præcis.

Kvaliteten vil ikke mindst have betydning for en af tidens vigtige fokusområder, nemlig molekylærpatologien. De avancerede og ofte kostbare test kræver, at vævet i alle processer er behandlet optimalt for at give valide resultater og beslutning om en fortsat behandling af patienten.

Den digitale patologi er for Axlab et centralt fokusområde, som i høj grad præger vores produktportefølje – fra prøvetagning til arkivering.