Nyt netværk for bioanalytikere

Marts 2019

Faglig dialog og erfaringsudveksling bliver så meget nemmere, når man har mødt hinanden og etableret en personlig relation. Denne basale kendsgerning ligger til grund for dannelsen af et nyt netværk for fagligt ansvarlige bioanalytikere vest for Storebælt. Den vellykkede premiere baner vej for flere netværksmøder på halvårlig basis – og gerne med inddragelse af det østlige Danmark.