Laboratorier mødes og ny viden opstår på workshop

September 2012

Cytobioanalytikere var klar, da Axlab i starten af året sendte 12 cervixpræparater til patologiafdelingerne for diagnosticering. Over de følgende 4 måneder blev præparaterne sendt videre fra laboratorium til laboratorium, hvor diagnosen hvert sted blev stillet anonymt.