Hvor mange gode idéer går vi glip af?

Februar 2017

Spørgsmålet stilles af en af Danmarks førende forskere inden for kardiovaskulær patologi, professor og overlæge Ulrik Baandrup, Regionshospital Nordjylland, og det er rettet mod en forskningskultur, der synes at have ændret sig væsentligt i løbet af hans egen lange og produktive forskerkarriere.