Bedre vurdering med dobbeltfarvning af modermærkekræft

April 2012

Spørger man forsker og patolog Torben Steiniche fra Aarhus Universitetshospital, er dobbeltfarvning vejen til mere præcise
diagnoser på modermærkekræft. Der er dog stadig en del udviklingsarbejde tilbage, inden metoden er optimeret.