K850 kombinerer alsidighed og nem betjening. Indbygget termo-elektrisk opvarmning og adiabatisk køling muliggør præcis temperaturstyring. Det lodrette trykkammer (32 mm diameter x 47 mm) har en sideport, som giver et klart udsyn til den flydende menisk under påfyldning. En magnetomrører sikrer optimal blanding og udveksling af procesvæsker.

K850 Critical Point Dryer er udstyret med termo-elektronisk opvarmning og adiabatisk køling og temperaturstyring af +5°C køling og +35°C under opvarmning. Dette tillader for-køling af kammeret og sikrer, at det kritiske punkt opnås nøjagtigt.

K850 er udstyret med tre ventiler: væskeindtag, skylning og et gasudluftningssystem, som bruger en finnålsventil til at give kontrolleret tryksænkning ved slutningen af den kritiske tørreproces.

En indbygget magnetomrører sikrer grundig blanding af prøver med cirkulerende væsker.

Kontaktperson:

Merete Wolder

Produktspecialist Histologi & Cytologi
merete.wolder@axlab.dk