Fordele ved Gemini AS

 • Kan fodres hvert 20. sekund via 2 døre.
 • Gemini AS har op til 5 positioner, hvor vuggerne kan stå i kø, til der er frit i det første kar for den valgte farvning.
 • Gemini AS har mulighed for at prioritere en vugge med hasteprøver.
 • Agitation i 3 forskellige niveauer.
 • Kan fås med varmekar til tørring af op til 5 vugger.
 • Auto-Return: Har man valgt en forkert farvning, kan vuggen kaldes tilbage, lige meget hvor den er i farvningen.
 • Softwaren viser positionering, den resterende tid i denne position samt på de enkelte farvninger.
 • Alle vugger, der køres på Gemini AS, registreres med tider i hvert trin. Disse informationer kan gemmes på USB-pen.
 • Batteri back-up. Skulle der opstå et strømsvigt forsætter instrumentet farvningerne i ca. 40 minutter.
 • Kan kobles direkte til sug.
 • Hukommelse til 50 programmer.

Vi programmerer Gemini AS med jeres farveopskrifter, så den passer til jeres laboratories krav og ønsker.

Farvekar på nedre level står på en karrusel. Dette gør reagensskifte let at udføre.

Relaterede produkter

Maria_Petersen

Kontaktperson:

Maria Petersen

Produktspecialist Histologi
maria.petersen@axlab.dk