DecalMATE gør det muligt for bioanalytikeren at skræddersy fikserings- og afkalkningsprocessen for knoglevævsprøver.

DecalMATE tilbyder automatiske protokoller til fiksering/afkalkning af knoglevæv. Disse protokoller giver mulighed for forbedret diagnostisk kvalitet, ensartede resultater og hurtigere behandlingstid.

Hvorfor DecalMATE?

Høj fleksibilitet

  • Det er muligt at bruge forskellige afkalkningsreagenser, stativer og fikserings-/afkalkningstemperaturer.

Sikker

  • Lukket fikserings-/afkalkningshulrum med sikkerhedsafbrydere.

Hurtig

  • 24 timers omløbstid for knoglemarv og op til 30 standardkassetter kan fikseres/afkalkes samtidigt.

Fuld dokumentation

  • USB-porten giver dig mulighed for at opdatere softwaren og downloade log-filer.

Kontaktperson:

Thomas Lübke

Produktspecialist histologi
thomas.lubke@axlab.dk