Spor, overvåg og administrer arbejdsgangen i dit laboratorium

MileWATCH er et 24/7 overvågningssystem, der gør det muligt at overvåge og kontrollere hele processen fra udtagning af præparater på operationsstuen til vævsprocessering. Der indsamles oplysninger fra alle enheder tilsluttet systemet både ved operationsstuen og i det patologisk laboratorium.

MileWATCH er dermed et redskab til at skabe sporbarhed og til at dokumentere laboratoriets processer.

Få information fra operationsstuen i real-tid

For at drive processerne i patologilaboratoriet effektivt er det vigtigt løbende at få informationer om situationen på operationsstuerne og forventet modtagelse af nye præparater. MileWATCH løser denne udfordring: Via softwaren kan laboratoriet præcist kontrollere og spore prøverne lige fra det øjeblik, de bliver indsamlet fra patienterne. Sags-id og andre nødvendige oplysninger som f.eks. formalin-forhold, temperatur og transporttid gemmes i systemet og er tilgængelige 24/7.

Dokumenterer vævsprocessering

I patologilaboratoriet indsamler MileWATCH også data fra vævsprocessorerne. På denne måde vil medarbejdere på patologilaboratoriet være i stand til at spore hvilken operatør, der har udført en bestemt proces, og hvilken prøve der er blevet behandlet på hvilket tidspunkt. Gennem MileWATCH indsamles også vævsbehandlingsprotokoloplysninger og alle dataoplysninger, som kan integreres med laboratoriets LIS-system.

Se hvordan MileWATCH fungerer: