Perfekt tillägg för ditt laboratorium

TDO Sahara är en konvektionsugn för snabb och skonsam avparaffinering och torkning av objektglas i laboratoriet. TDO Sahara ger full insyn till torkkammaren genom det generösa glasfönstret. En magnetisk låsmekanism säkerställer att den varma luften förblir inuti enheten. På så sätt förblir temperaturen stabil och energiförbrukningen ökar inte i onödan.

TDO Sahara värms upp till driftstemperatur på bara ungefär en minut. Torktiderna ställs in via en touchkontrollpanel. Användaren kan välja mellan en vald torktid eller kontinuerlig drift, vilket är särskilt användbart när ett stort antal prover bearbetas. Varje specificerad torkcykel följs av en kylningsfas. Rutinmässig objektglastorkning tar vanligtvis bara några minuter. Kammaren erbjuder plats för upp till 48 korgar med 30 objektglas, fördelade på två rostfria galler. I botten av kammaren finns en droppbricka för säker uppsamling av droppande paraffin eller andra vätskor. Både galler och droppbrickan kan enkelt tas bort för rengöring.

Förutom den magnetiska låsmekanismen som förhindrar att ångor tränger ut på utsidan, hjälper ett aktivt kolfilter till att minska föroreningen av laboratorieluften från ångor som kan uppstå inuti kammaren vid drift.

Kontaktperson:

Linda Källmodin

Product Specialist
linda.kallmodin@axlab.se

Babak Mirzai

Kontaktperson:

Babak Mirzai

Business Development Manager
babak.mirzai@axlab.se