Tekniker för bättre dehydrering av vävnadsprover

Välkommen till vår temadag om tekniker för förbättrad dehydrering av vävnadsprover på patologilaboratoriet. Denna dag ägnas åt att utforska de senaste metoderna och bästa praxis för att säkerställa effektiv dehydrering och kvalitet i diagnostiska processer.

Tillsammans kommer vi att utforska och diskutera möjligheterna att förbättra vår förmåga att hantera vävnadsprover på ett optimalt sätt. Vi ser fram emot en givande dag med kunskapsutbyte och erfarenhetsdelning

Program:

09:30-10:00 Registrering och lätt frukost

10.00-10.10 Välkommen till Axlab Academy / René Petersen, Chief Commercial Officer, Axlab

10.10-11:00 Vad är dehydrering och hur påverkar det diagnostiken / Dragana Knezevic, Lab ingenjör, Klinisk patologi och cancerdiagnostik Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

11:00-11:15 Fika

11:15-11:45 Hur korta dehydreringsprogram kan användas för att korta svarstiderna / Karin Fonnaland, BMA, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad

11:45-12:30 Jämförelse av olika dehydreringsinstrument / Sara Issa & Josefine Persson Bioanalytiker, Klinisk genetik och patologi Lund

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:00 Preanalytiska faktorer – KVAST och Equalis / Karin Fonnaland, BMA, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad

14:00-14:30 Fika

14:30-15:30 Gruppdiskussioner: Hur standardiserar vi dehydreringsprocessen

15:30-16:00 Presentation av grupparbeten, avrundning och reflektioner av Linda Källmodin Produktspecialist, Axlab och Babak Mirzai, Business Development Manager, Axlab

Praktisk information

Datum:
21 mars 2024

Plats:
Bryggargatan 12, 101 31 Stockholm, Sverige

Registrering:

Senast 7 mars 2024 till viktor.jacobsson@axlab.dk eller via formuläret nedan

Evenemanget är förbehållet Axlabs kunder. Vid fullbokning förbehåller vi oss rätten att avvisa anmälningar.

Registering