Automatiserade insikter av hög kvalitet som förbättrar patientsäkerheten

Galen™, utvecklat av patologer för patologer, är en klinisk plattform innehållande multipla vävnader som hjälper patologer att upptäcka och gradera bröst-, prostata- och magcancer, tillsammans med mer än hundra andra kliniskt relevanta funktioner.

Galens AI-styrda arbetsflöden integreras sömlöst med programvarulösningar inom digital patologi från tredje part, skannings- och laboratorieinformationssystem och levererar automatiserade insikter av hög kvalitet som förbättrar patientsäkerheten, ökar läkarnas förtroende och ökar produktiviteten.

Galen tjänar världens ledande läkare, hälso- och sjukvårdssystem och leverantörer av diagnostiska tjänster. Plattformen har visat enastående resultat i rigorösa världsomspännande kliniska studier på flera skannings- och färgningssystem.

Kontaktperson:

Linda Källmodin

Product Specialist
linda.kallmodin@axlab.se

Babak Mirzai

Kontaktperson:

Babak Mirzai

Business Development Manager
babak.mirzai@axlab.se