Smarta funktioner och lättanvänt gränssnitt

HP 300 Plus är ett stabilt och lättanvänt dehydreringsinstrument. Det dubbla pumpsystemet säkerställer oberoende luft- och vätskekanal och fungerar därmed som en extra säkerhet vid drift. Alkoholkoncentrationsmätning säkerställer kvaliteten på reagensen för optimalt resultat. Extern fyllning och tappning via slangsystem ger en enkel hantering för reagensskifte. Automatiskt rengöring av påfyllnads- och avtappningskopplingar förhindrar korskontaminering av reagens. Reagensflaskigenkänning via RFID eliminerar misstag vid byte av reagensflaska. Paraffinreningsfunktion förlänger paraffinets livslängd.

Kontaktperson:

Linda Källmodin

Product Specialist
linda.kallmodin@axlab.se

Babak_Mirzai

Kontaktperson:

Babak Mirzai

Business Development Manager
babak.mirzai@axlab.se