CT520 kryostat har dubbla kompressorer, exakt temperaturkontroll och snabb kylning. Med separata temperaturinställningar för fryshylla, prov- och knivhållare nås måltemperaturen på 1,5 timme.

Med dess semi-motoriserade mikrotom, placerad utanför kryokammaren, förbättras tillförlitligheten och precisionen för kvalitetssnitt. Knivhållaren är anpassbar till både höga och låga knivprofiler, vilket säkerställer stabilitet och smidig snittning.

De olika parametrarna kan enkelt justeras via en fysisk kontrollpanel och en sensorlampa med justerbar ljusstyrka förebygger ögontrötthet. Kryostaten inkluderar en minnesfunktion för provhållarens position, tre anpassningsbara förinställningar av temperatur och tydlig visning av provhållarens avstånd.

Schemalagd automatisk avfrostning, intelligent kylalgoritm som säkerställer effektiv kylning samtidigt som en låg ljudnivå bibehålls., ”rocking mode” för trimning och tillgång till driftloggar medför effektiv hantering. Sammanfattningsvis erbjuder Dakewe CT520 avancerade funktioner för precisions- och användarvänlig drift.

Kontaktperson:

Linda Källmodin

Product Specialist
linda.kallmodin@axlab.se

Babak Mirzai

Kontaktperson:

Babak Mirzai

Business Development Manager
babak.mirzai@axlab.se