Med dess innovativa beröringsfria UV – lasermärkningsteknik tillhandahåller SurePrint C100 egenskaper som snabb utskriftshastighet och kostnadsbesparing då det inte behövs några förbrukningsartiklar som printhuvud och bläckpatroner etc. SurePrint C100 är användarvänlig och har hög tillförlitlighet och stabilitet.

Utskriften på kassetterna är tydlig och reptålig, och det förekommer ingen blekning eller upplösning av tecknen vid kontakt med reagens eller kemikalier.

Den stora uppsamlingsbrickan svarar till de volymkrav olika arbetsmiljöer efterfrågar och dess kompakta format tar mindre plats på bänken. Inbyggd skanning och andra interaktiva funktioner ger ett mer flexibelt och bekvämt tillvägagångssätt för användaren.

  • Intelligent RGB – system för identifiering av färger
  • Smart mjukvara
  • Miljö- och hälsoskydd

Kontaktperson:

Linda Källmodin

Product Specialist
linda.kallmodin@axlab.se

Babak Mirzai

Kontaktperson:

Babak Mirzai

Business Development Manager
babak.mirzai@axlab.se