Histolog Scanner
Intraoperativ marginalbedömning på några minuter, i nivå med histologisk marginal analys

Histolog® Scanner

Histolog® är en banbrytande skanner baserad på ultrasnabb konfokalmikroskopiteknik. Dess innovativa design gör den mycket praktisk för snabb bedömning av kirurgisk marginal på färska excisioner vid operationstillfället, vilket ger både kirurger som patologer möjligheten att i realtid visualisera cancerceller på morfologisk nivå. Denna lösning ger en hög noggrannhet inom cancerkirurgi, till exempel inom bröstbevarande kirurgi (BCS) eller vid radikal prostatektomi (RP) för att minska senare återfall.

Sign up for more information