PANNORAMIC® 1000 RX er en fleksibel High Through Put forskningsscanner af enten 20x, 40x el. 80x objektiver afhængig af, hvilken konfiguration man vælger. Billedkvalitet og farvegengivelse er af høj kvalitet, som understøtter forskerens daglige arbejde.

Scanneren kan konfigureres til håndtering af både alm. glas el. makroglas. Ligeledes mulighed for vand immersions scanning.

Scanneren kan gemme filerne i enten MRSX-format el. i DICOM-format og direkte i PACS uden konvertering.

Ønskes en scanner til rutinediagnostik anbefales PANNORAMIC® 1000 DX.

Kapacitet: 1000 glas
Hastighed: 32/sek. pr. glas*
Glas/time: Op til 95 glas*
Objektiv: 20x-40x-80x**
Type: Brightfield og flash scanning teknologi
Glas: Normal + makroglas
Påfyldning: Løbende
Scanning: Kan sættes til scanning i vilkårlig rækkefølge
Option: Vand immersion og 80x objektiv

*20x objektiv/40x optisk tilsvarende forstørrelser, 0,24um/pixel, 7500 µm til fokuspunkt, 15×15 mm gennemsnitlig prøvestørrelse, to sæt af forfyldte magasiner, enkeltlags scanning.

** Udvidelsesmulighed, der skal bestilles separat.

Oliver Benting

Kontaktperson:

Oliver Benting

Produktspecialist Digital Patologi
oliver.benting@axlab.dk

Amalie Onink

Kontaktperson:

Amalie Onink

Application Manager
amalie.onink@axlab.dk