Morphogo-systemet består af en glasscanner samt AI-støttet knoglemarvscellemorfologianalyse og er nyskabende inden for hæmatologisk sygdomsdiagnostik.

Systemet genererer digitale billeder ved at scanne traditionelle knoglemarvs-aspiratudstrygninger, og AI-cellegenkendelsesalgoritmen lokaliserer og klassificerer nukleerede celler.

Den automatiske lokalisering, mærkning og klassificering af knoglemarvsceller på de digitale billeder erstatter den manuelle differentialtælling under mikroskop, hvilket reducerer subjektiviteten under den knoglemarvsmorfologisk undersøgelse og forbedrer konsistensen af de stillede ​​diagnoser.

Oliver Benting

Kontaktperson:

Oliver Benting

Produktspecialist Digital Patologi
oliver.benting@axlab.dk